Kaldtvannsvaskere

Varmtvannsvaskere

Stasjonære kaldtvannsvaskere

Stasjonære varmtvannsvaskere

Bensin og dieseldrevne vaskere

Elektriske varmtvannsvaskere

Batteridrevne høytrykksvaskere